Monda | Soal Beach Resort
Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Documenten

HISWA voorwaarden NL

Download havenregelement

Formulier huurovereenkomst

Duur huurovereenkomst

De periode van de huurovereenkomst is op seizoenbasis van 1 april tot november van het kalenderjaar.

Algemene informatie

De huurovereenkomst wordt stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor eenzelfde periode verlengd. Tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huur periode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd. Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de toepasselijke (HISWA) voorwaarden; Huur en Verhuur van ligplaatsen en gaat hiermee akkoord.