Monda | Soal Beach Resort
Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Documenten

HISWA voorwaarden NL

Download havenregelement

Formulier huurovereenkomst

Duur huurovereenkomst
De periode van de huurovereenkomst is op seizoenbasis van 1 april tot november van het kalenderjaar.
Algemene informatie
De huurovereenkomst wordt stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden en voor eenzelfde periode verlengd. Tenzij uiterlijk drie maanden vóór het begin van de nieuwe huur periode de overeenkomst schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd. Ondergetekende verklaart hiermee kennis te hebben genomen van de toepasselijke (HISWA) voorwaarden; Huur en Verhuur van ligplaatsen en gaat hiermee akkoord.
Beveiligd door reCaptcha, privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.